Naudojimo taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo www.snacktheworld.lt e-parduotuvėje Taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiose Taisyklėse įtvirtinamos Interneto svetainės funkcijos ir paslaugos, kuriomis galite naudotis apsilankę ar apsipirkdami Interneto svetainėje. Šios Taisyklės yra taikomos registruojantis ir naudojantis Interneto svetaine.  Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų, kaip naudotojo (toliau Pirkėjas arba Jūs), ir MB „Maisto kelionės“, kaip interneto svetainės www.snacktheworld.lt (toliau Pardavėjas arba Mes) valdytojo.

1.2. Pardavėjas turi teisę koreguoti taisykles. Taisyklės taikomos visiems Klientams, užsakantiems šioje Parduotuvėje.

1.3. Prieš pateikdamas užsakymą, Klientas privalo susipažinti su Taisyklėmis.

  1. Sąvokos

2.1. www.snacktheworld.lt  – tai elektroninė parduotuvė (e-parduotuvė), kurią Pirkėjas naudoja savo užsakymams pateikti ir kurios savininkė yra MB „Maisto kelionės“, 305678164, buveinės adresas Tėjos g. 5, Kauno r., vykdydama savo ūkinę veiklą Pirkėjui siūlo ir parduoda prekes pagal Taisykles.

2.2. Pirkėjas – asmuo, perkantis www.snacktheworld.lt e-parduotuvėje. Pirkti e-parduotuvėje turi teisę tik visiškai veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę www.snacktheworld.lt e-parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti www.snacktheworld.lt  e-parduotuvėje.

2.3. Pristatymas – tai Pirkėjo užsakytų prekių pristatymas Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu ar į nurodytą paštomatą, kuris patenka į nustatytą pristatymo zoną vietovėse.

  1. Sutartis

3.1. Nuotolinė sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia www.snacktheworld.lt e-parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Mes išsiunčiame patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir pradėtas vykdyti.

  1. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

4.1. Pirkėjas, apsilankęs Parduotuvės interneto puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes, kurių bendra suma – ne mažesnė nei 10 EUR (minimali užsakymo suma). Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

4.2. Suformavus prekių krepšelį, Pirkėjas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

4.3. Pirkėjas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu pasirenkamas prekių pristatymo būdas ir pristatymo kaina. Parduotuvėje www.snacktheworld.lt piniginėms operacijoms atlikti naudojamos trečiųjų šalių informacinės sistemos.

4.4. Paskutiniame žingsnyje sugeneruojamas užsakymas, kurį patvirtindamas, Pirkėjas privalo įsitikinti, jog visi duomenys yra teisingi.

4.5. Susipažinęs su Parduotuvės taisyklėmis, Pirkėjas patvirtina jose nurodytas sąlygas pažymėdamas varnelę prie teiginio „Aš sutinku su Taisyklėmis“.

4.6. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, būtų siunčiamos pirkimo registracijoje nurodytu el. pašto adresu.

4.7. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Pirkėjo pasirinktos atsiskaitymo priemonės apie įvykdytą pilną atsiskaitymą už prekes.

4.8. Parduotuvė, gavusi pranešimą, kad Pirkėjas atliko mokėjimo pavedimą, įsipareigoja užsakymą įvykdyti ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu išsiunčia prekių užsakymo patvirtinimą. Pradedamas užsakymo vykdymas.

4.9. Pirkėjo pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje, remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

4.10. Mes pasiliekame teisę atšaukti užsakymą jei užsakymas nėra apmokėtas arba užsakytos prekės neturime pardavimo vietose, o pristatymo laikas Pirkėjui nėra tinkamas (šiuo atveju grąžinama pervesta pinigų suma).

  1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka

5.1. Prekių kainos www.snacktheworld.lt e-parduotuvėje yra nurodytos eurais (Eur). Visos kainos yra pateikiamos su bet kokios rūšies pridėtinės vertės ar kitais mokesčiais. Prekės parduodamos tokiomis kainomis, kurios galioja užsakymo pateikimo metu. Bankų mokesčiai gali būti taikomi priklausomai nuo banko, kurio paslaugomis naudojasi Pirkėjas.

5.2. Už suformuotą užsakymą Pirkėjas gali sumokėti tik naudodamas tuos mokėjimo metodus, kurie nurodyti www.snacktheworld.lt e-parduotuvėje  mokėjimo metodų meniu (Skiltis – Apmokėjimas). Sumokėti už prekes būtina iki prekių perdavimo – priėmimo.

  1. Prekių pristatymas Lietuvoje

6.1. Lietuvoje prekės pristatomos per 1-5 darbo dienas nuo pinigų gavimo. Galimos išimtys – šventiniai laikotarpiai (pvz. 1-2 savaitės iki Šv. Kalėdų).

6.2. Pasirinkęs Kurjerio pristatymo paslaugą, Klientas įsipareigoja nurodyti tikslų pristatymo adresą, gavėjo vardą, pavardę, teisingą gavėjo telefono numerį bei el. pašto adresą. Pašto kurjeris prekes pristatys nurodytu adresu arba į artimiausią (pagal pristatymo adresą) paštomatą, prieš tai paskambinęs (pranešęs SMS žinute) gavėjui nurodytu telefono numeriu.

  1. Prekių grąžinimas ir keitimas

7.1.   Parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR Civilinio kodekso (toliau – CK), LR Vyriausybės 2014 liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis ir šių Taisyklių nuostatomis.

7.2.   Pirkėjas, kuriam buvo parduota netinkamos kokybės Prekė arba Prekė su trūkumais, savo pasirinkimu turi teisę garantinio termino laikotarpiu:

7.2.1.      reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti Prekės trūkumus (pataisyti Prekę);

7.2.2.      reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke;

7.2.3.      reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;

7.3.   Pirkėjui grąžinant Prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

7.3.1.      grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);

7.3.2.      Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

7.3.3.      Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);

7.3.4.      grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

7.3.5.      grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir raštišką prašymą dėl Prekių grąžinimo.

7.4.   Grąžinamas Prekes Pirkėjas turi atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai Prekė grąžinama nesilaikant 7.3 punkto, Pirkėjui tenka Prekių grąžinimo išlaidos.

7.5.   Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

  1. Prekių kokybės ir tinkamumo naudoti terminas

8.1.  Visų www.snacktheworld.lt internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai, o Mes atsakingi tik už tinkamą šios informacijos pateikimą vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.

8.2.  Mes neatsakome už tai, kad www.snacktheworld.lt parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

8.3. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti galiojimo terminai.

8.4.  Mes esame atsakingai už Mūsų internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

8.5.  Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti pardavėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokioms prekėms sunaudoti iki tinkamumo termino pabaigos.

  1. Baigiamosios nuostatos

9.1.    Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

9.2.   Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.3.  Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

9.4   Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.5  Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su MB „Maisto kelionės“ iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Mus bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, MB „Maisto kelionės“ neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė  www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje  http://ec.europa.eu/ods/).

Meniu